Kwaliteit

Big register

Via het BIG-register kan iedereen controleren of een zorgverlener bevoegd is om een bepaald zorgberoep uit te oefenen. Een belangrijk middel dat bijdraagt aan de transparantie en veiligheid van de Nederlandse gezondheidzorg. Wij zijn verplicht onze BIG nummers kenbaar te maken, deze kun je ook terug vinden op bigregister.nl.Anja 59042746103

  • Danique 69917238203
  • Jacqueline 89063970503
  • Carola 89915191703
  • Sthephanie 59931571403

Kwaliteitsregister

Met regelmaat volgen we allemaal verschillende bijscholingen en wij staan allen ingeschreven in het kwaliteitsregister voor verloskundigen.

Wanneer een verloskundige is geregistreerd in het kwaliteitsregister betekend het dat zij verantwoordelijk is voor de kwaliteit van haar werk. Die kwaliteit strekt zich uit tot medische kennis en vaardigheden, een goede praktijkorganisatie, (multidisciplinaire) samenwerking en cliëntgericht werken. Daarnaast moet zij deelnemen aan deskundigheidsbevordering, zoals bij- en nascholing of methodisch intercollegiaal overleg.