Privacy verklaring

Wat gebeurt er met jouw persoonlijke gegevens als je zwanger bent?

Niemand mag zomaar jouw persoonlijke gegevens gebruiken. Dat mag alleen als er in de wet staat dat het mag of moet of als jij daarvoor toestemming geeft. Als je zwanger bent, gebruiken verschillende personen en organisaties jouw persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens over je zwangerschap

Wij registreren gegevens over je zwangerschap, bevalling en je kraamtijd in een zorgdossier. Dit moet van de wet. Met jouw persoonlijke gegevens in je zorgdossier kunnen wij goede zorg aan jou en je baby geven.

Wat staat er in je zorgdossier?

In je zorgdossier staan gegevens over de volgende onderwerpen:

 • jouw gezondheid,
 • je geboorteplan met je wensen voor de bevalling,
 • de gezondheid van je baby,
 • onderzoeken die jij hebt gehad,
 • onderzoeken die je baby heeft gehad,
 • jouw behandelingen,
 • de behandelingen van je baby.
Wie mogen jouw persoonlijke gegevens zien en gebruiken?

Wij gebruiken jouw gegevens alleen goede zorg te kunnen leveren.  Mochten wij de zorg overdragen aan de gynaecoloog worden de gegevens van de zwangerschap via beveiligde digitale omgeving verstuurd aan de gynaecoloog. Aan het einde van onze zorg zullen we een kort verslag van het verloop van de zwangerschap en bevalling aan de huisarts versturen. Je verloskundige en andere zorgverleners moeten jouw gegevens geheim houden. Ze mogen jouw persoonlijke gegevens alleen aan elkaar geven. Maar niet aan anderen. Dat staat in de wet.

Persoonlijke gegevens voor kwaliteitsverbetering en onderzoek

Kwaliteitsverbetering

Om de kwaliteit van de zorg aan zwangere vrouwen en baby’s te verbeteren, komen jouw persoonlijke gegevens ook in een landelijk register: Perinatale Registratie. Je verloskundige en andere geboortezorgverleners zorgen dat gegevens van jou en je baby in de Perinatale Registratie komen. De organisatie Perined beheert de gegevens over zwangerschap en geboorte in Nederland. Met de gegevens van alle zwangere vrouwen en baby’s bij elkaar kunnen zorgverleners de zorg aan zwangere vrouwen en baby’s verbeteren. Wil je weten wat de organisatie Perined doet met jouw persoonlijke gegevens? En hoe Perined jouw privacy beschermt? Kijk voor meer informatie op www.perined.nl.

Onderzoek

Onderzoekers gebruiken deze gegevens ook voor wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier leren ze meer over zwangerschap en geboorte. Deze onderzoekers weten niet van wie de gegevens zijn die ze gebruiken. Ze mogen alleen weten dat de gegevens over jou gaan als jij daarvoor toestemming geeft.

Verwerkingvanpersoonsgegevens bij Verloskundigen Assendelft

Jouw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg te kunnen verlenen. Het opslaan van jouw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat hiermee akkoord doordat je zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door dit onderstaande te lezen geef je aan van jouw rechten kennis te hebben genomen, en akkoord te gaan met onze verwerking, dit blijft uiteraard altijd je eigen keuze.

Zo gaan wij met persoonsgegevens om:

 • Persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Gegevens geven wij alleen door aan derden door als dat nodig is voor het leveren van goede zorg.
  Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf.
 • Gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Je kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. (Dit kan via de orfeus App) Als je vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk of persoonlijk vragen om jouw gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen.
  De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom zullen wij in dit geval je gegevens niet wissen, maar labelen als ‘niet actief’.
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens.
 • Gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • Mocht het nodig zijn dat wij uw medische gegevens met de gynaecoloog bespreken, voor overleg of overdracht dan zullen gegevens digitaal worden overgenomen in het ziekenhuisdossier.
 • Jullie keuze voor wel of niet deelnemen aan prenatale screening registreren wij in Peridos. Deze gegevens zijn nodig om een behandeling aan te bieden en de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen. Alleen zorgaanbieders die bij de screening betrokken zijn, kunnen de gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om jouw privacy te waarborgen. Wanneer je er op staat, kunnen na afloop van de screening jouw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Dit kan je kenbaar maken aan ons.
 • Wij sturen je huisarts een bericht bij de start van de zorg en een verslag aan het einde van de zorg.
 • Voor het aanvragen van een echo versturen wij jouw NAW gegevens naar de echopraktijk en ontvangen wij digitaal de uitslag van de echo.
 • Mocht je ons een geboortekaartje sturen hangen wij deze op in de wachtkamer.

Mocht je vragen of bezwaar hebben over een van de bovenstaande punten laat het ons dan altijd weten!