Centrum Jong

Er zijn heel veel organisaties en instanties op het gebied van zwangerschap, geboorte, opgroeien en opvoeden. Voor ouders/verzorgers en kinderen/jongeren is het soms lastig om uit te vinden waar ze precies moeten zijn met een vraag of een probleem.

In het Centrum Jong werken veel van die organisaties en instanties samen. Ouders/verzorgers en kinderen/jongeren hoeven daardoor maar één keer hun verhaal te doen. Het Centrum Jong zoekt vervolgens uit wat er moet gebeuren.

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ richt het Centrum Jong zich in eerste instantie op het voorkomen en opsporen van gezondheids- of ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Indien nodig roept het Centrum Jong de hulp van andere instanties of specialisten in. In bijzondere gevallen, als er serieuze zorgen zijn om de veiligheid van een kind, kan het Centrum Jong ingrijpen.

Het uiteindelijke doel van het Centrum Jong is om alle kinderen en jongeren in de Zaanstreek in beeld te krijgen en te houden. Juist door in een vroegtijdig stadium te signaleren en preventief te werken, kunnen veel problemen bij het opgroeien en opvoeden voorkomen worden.

Ook wij werken goed samen met het Centrum Jong, elke vrijdagmiddag houden wij ook spreekuur bij het Centrum Jong in Krommenie.

Meer informatie kun je vinden op de website van het Centrum Jong