Aangifte

Het is belangrijk dat uw kindje na de geboorte aangegeven wordt bij de Burgerlijke stand. Dit moet gedaan worden door iemand die bij de bevalling aanwezig was. Aangeven gebeurt in de gemeente waar het kind geboren is.

Wettelijke termijn geboorteaangifte

Voor geboorteaangifte geldt een wettelijke termijn. U moet de aangifte binnen 3 dagen na de bevalling doen. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn. Voorbeelden:

  • Uw kind is geboren op maandag. Je doet uiterlijk geboorteaangifte op donderdag.
  • Uw kind is geboren op zondag. Je doet uiterlijk geboorteaangifte op woensdag.


Soms kan het niet binnen 3 dagen, omdat het weekend of een feestdag is. Dan mag het later, maar wel op de 1e werkdag na het weekend of de feestdag.

Doe je te laat aangifte van de geboorte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). Je kunt een boete krijgen.

Voor verdere informatie, zie: Aangifte geboorte en naamskeuze kind op www.rijksoverheid.nl.

Voor de aangifte dient u het volgende mee te nemen:

  • geldig legitimatiebewijs van de moeder
  • geldig legitimatiebewijs van de aangever
  • kaartje van de verloskundige of arts met daarop de geboortegegevens
  • eventueel het trouwboekje of de akte van erkenning
  • eventueel de akte van naamskeuze


Na de aangifte krijg je hiervan een bewijs mee. Indien je niet getrouwd bent heeft u dit bewijs nodig voor het regelen van het ouderlijk gezag.

Afdeling Burgerzaken

Zaanstad
Gemeentehuis
Stadhuisplein 100,1506 MZ Zaandam
Voor verdere informatie en het maken van een afspraak, zie: www.zaanstad.nl

Beverwijk
Gemeentehuis
Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk.
Voor verdere informatie en het maken van een afspraak, zie: www.beverwijk.nl

Wormerland
Gemeentehuis
Koetserstraat 3
1531 NX Wormer
Voor verdere informatie en het maken van een afspraak, zie: www.wormerland.nl