Hielprik en gehoortest

Elke pasgeboren baby krijgt een hielprik en een gehoortest aangeboden. Met het hielprikonderzoek wordt het bloed van je kind onderzocht op een aantal ernstige aandoeningen. Met de gehoortest wordt gemeten of je kind goed genoeg hoort om te kunnen leren praten.

De hielprik en gehoortest vinden plaats in de eerste week na de geboorte. Een medewerker van GGD, een screener genoemd, komt hiervoor bij je thuis nadat de aangifte is gedaan bij de gemeente. Mocht je kind meerdere dagen in het ziekenhuis ligt, wordt de hielprik daar gedaan. De gehoortest wordt dan vaak uitgevoerd als je kind weer thuis is.

Hielprik

In de eerste week na de geboorte van je kind worden enkele druppels bloed afgenomen uit de hiel van uw kind. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op een aantal zeldzame, maar ernstige aandoeningen. Als je kind een aandoening heeft, is het belangrijk dat dit op tijd wordt ontdekt. Ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van je kindje kan zo worden voorkomen of beperkt.

Als in het laboratorium geen bijzonderheden worden gevonden, ontvangt je sinds kort ook bericht over de uitslag van het onderzoek. Na drie weken geen bericht, betekent goed bericht. Wanneer er wel iets wordt gevonden, krijgt je huisarts bericht. Je huisarts neemt dan contact met je op. Dan is het heel belangrijk dat vervolgonderzoek gedaan wordt. Dat wordt gedaan door een kinderarts. Een deel van de kinderen blijkt de ziekte dan niet te hebben. Een ander deel heeft de ziekte wel en moet worden behandeld.

Een goede uitslag van de hielprik geeft geen garantie dat uw kind niets mankeert. Er is altijd een hele kleine kans dat je kind een van de ziektes toch heeft. Deelname hielprik is vrijwillig en kostenloos. Voordat de hielprik wordt uitgevoerd, wordt eerst toestemming gevraagd.

Gehoortest

De screener doet een zacht dopje in het oor van de baby. Het dopje is verbonden met een meetapparaat. Dit apparaat meet het gehoor van je kindje. De test duurt een paar minuten en doet geen pijn. Het kindje merkt er bijna niets van.

Tijdens de test moet het stil zijn in de kamer. De gehoortest werkt het best als je kind rustig is en slaapt. Je baby kan in de wieg of in je armen blijven liggen tijdens de gehoortest. Soms lukt de test niet meteen omdat er mogelijk nog wat bad- of vruchtwater in het oor van het kindje zit.

Het resultaat van de gehoortest is direct bekend. De screener bespreekt dit resultaat meteen. Bij ongeveer 95 van de 100 kinderen is de gehoortest meteen voldoende. Als de uitslag onvoldoende is, wordt de gehoortest herhaald en, zo nodig, een 3e keer gedaan. De uitslag van de 3e test kan nog steeds onvoldoende zijn. Het kind wordt dan verder onderzocht in een Audiologisch Centrum. Je ontvangt hier dan meer informatie over.