Erkenning

Een man is automatisch wettelijk vader als hij is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind. Bent je vader van een kind, maar zijn jullie niet getrouwd of hebben jullie geen geregistreerd partnerschap? Dan wordt je wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.

De erkenning kun je doen tijdens de zwangerschap (bij voorkeur voor de 24e week van de zwangerschap) of bij de geboorteaangifte. Je stelt dan meteen de keuze voor de achternaam vast, als het om het eerste kind uit jullie relatie gaat. Jullie moeten persoonlijk naar de ambtenaar van de burgerlijke stand komen. Hiervoor kun je een afspraak maken bij burgerzaken. Voor het opmaken van een erkenningsakte moeten jullie je legitimatiebewijs laten zien.

Wordt jullie kind tijdens de zwangerschap erkend, dan krijgen jullie een afschrift van de erkenningsakte mee. Deze moet vervolgens bij de geboorte-aangifte overlegd worden. Gebeurt de erkenning tijdens de geboorteaangifte dan moet de pas bevallen moeder mee. Wij ( als verloskundigen) zien dit liever niet. Bij erkenning pas na de geboorteaangifte, is er soms wijziging van de achternaam van het kind nodig.


Wanneer is erkenning niet nodig

Als een vrouw en een man getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en samen een kind krijgen, is erkenning niet nodig. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet automatisch beschouwd als de vader. Ook als hij niet de biologische vader van het kind is.

Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Dan wordt de duomoeder ook automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.

Kijk voor meer informatie bij www.rijksoverheid.nl onder Erkenning kind.